Til alle medlemmer i Aurskog-Høland Friidrettslag.

Innkalling til  Årsmøte 2020 AHF

Du innkalles herved til årsmøte, Tirsdag 11 Februar kl 20:00 på klubbhuset til BSF på Bjørkelangen.

1. Valg av ordstyrer (CFH)
2. Godkjenning av innkallingen (CFH)
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen (CFH)
4. Årsmeldingen for 2019 (EO)
5. Regnskapet for 2019 (SFV)
6. Innkomne forslag – pt. ingen (CFH)
7. Budsjett 2020 (SFV)
8. Organisering av AHF – vedtekter §15 (CFH)
9. Valg (CFH)
10. Representanter til ting og andre møter (CFH)

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 5 dager før årsmøtet på www.ahf-friidrett.no

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!