Medlemskap i AHF

Aurskog Høland friidrettslag har for tiden ca. 300 medlemmer fordelt på enkeltmedlemmer og familiemedlemsskap. Vi har en lav medlemskontingent for at dette ikke skal hindre folk fra å drive med friidrett. Årsmedlemsskap koster i dag:

Enkeltmedlemsskap voksen (18 år og eldre)* kr. 300
Enkeltmedlemsskap ungdom ( 17 år og yngre)* kr. 300
Familiemedlemsskap kr. 500

Forklaring: Du er voksenmedlem fra og med det året du fyller 18 år.
NB: Det er lov å være støttemedlem i AHF – med enkelt- eller familiemedlemskap. Alder vil ikke ha noe å si for støttemedlemskap. (Gi beskjed til kasserer på medlemskap – simenvestreng@gmail.com)

De som trenere aktivt, har i tillegg en treningsavgift som gir dere anledning til å nyte godt av vårt organiserte treningstilbud:

Veteraner Kr. 300
6-13 Kr. 300
14-33 kr. 500

Vi ønsker flere medlemmer for på den måte å styrke organisasjonen vår.

Ved ønske om medlemskap REGISTRER DEG HER