Vinterkarusell 2020

Årets vinterkarusell går av stabelen lørdag 4. januar fra Bjørkelangen vgs. AHF er teknisk arrangør for dette løpet på Bjørkelangen. Mer kunnskap om Vinterkarusellen finner du via denne lenka!

MERK: På grunn av ombygging på Bjørkelangen videregående skole, vil stevnekontoret i år bli lagt til inngangen til Bjørkelangen sportsforenings klubbhus.  Inngangen ligger vis a vis friidrettsbanen på venstre sida av skolebygget. På samme sted vil det være kiosk med salg av vafler, kaffe mm.

Årets løype blir som vanlig på 8 km. Starten vil foregå ved bommen på enden av B-blokka. Derfra går ferden sørover langs gang-/sykkelstien til Skamobakken. Løperne tar her til høyre opp mot Hornås og løypas høyeste punkt før løypa faller nedover og tilbake til sykkelstien. Vi er da på løypas sydligste punkt. Herfra følges gang-/sykkelstien tilbake til skolen hvor deltakerne svinger 90 grader til venstre inn mot mål.Innkomsten er lit endret i forhold til foregående år.

Det vil være løypevakter i alle større kryss. Løperne oppfordres til å løpe på venstre side på trafikkert veg. Det kan ikke påregnes salting eller grusing utover det vegvesenet gjør.

  • 1300: Garderobene låses opp.
  • 1300: Vafler og kaffe selges i kioskområdet til BSFs klubbhus
  • 1430: 8 km konkurranseklasse med tidtakning

På grunn av ombygging, ser området rundt skolen annerledes ut med færre parkeringsplasser enn vanlig.

AHF ønsker vel møtt!

Stevneleder Stein Lier

(stein@lierfoss.no)