Barne- og ungdomsgruppe (12+)

Treningsdager følger skoleåret.

Treningstider:

Tirsdag 18.30 – Intervaller

Oppmøte parkering BVS

Trener: Finn Løkeberg (92221204)

Torsdag 17.00 – intervaller

Oppmøte parkering BVS

Trener:  Even Oppegaard (Midlertidig trener – 92031717)