Her finner du årsmeldinger/beretninger fra AHF.

Eldre årsmeldinger er foreløpig lagret i klubbens skybaserte arkiv.

Årsrapport_2021

Årsrapport_2020 

Årsrapport_2019
Årsrapport økonomi_2019

Årsrapport_2018

AHF-Arsberetning-2016

AHF-Arsberetning-2015

AHF-Arsberetning-2014

aarsmelding_2013

aarsmelding_2012

aarsmelding_2011

aarsmelding_2010

aarsmelding_09

aarsmelding_08

aarsmelding_07

aarsmelding_06

aarberetning_05

aarberetning_04

aarsberetning_03

 

Årsmeldinger Arkiv

Årsmelding 1968

Årsmelding 1969

Årsmelding 1970

Vedlegg 1970

Årsmelding 1971

Årsmelding 1972

Årsmelding 1973

Årsmelding 1974

Årsmelding 1975

Årsmelding 1976

Årsmelding 1977

Årsmelding 1978

Årsmelding 1979

Årsmelding 1980

Årsmelding 1981

Årsmelding 1982

Årsmelding 1983

Årsmelding 1984

Årsmelding 1985

Årsmelding 1986

Årsmelding 1987

Årsmelding 1988

Årsmelding 1989

Årsmelding 1990

Årsmelding 1991

Årsmelding 1992

Årsmelding 1993

Jubileumsrapport 1993

Årsmelding 1994

Årsmelding 1995

Årsmelding 1996

Årsmelding 1997

Årsmelding 1998

Årsmelding 1999

Årsmelding 2000

Årsmelding 2001

Årsmelding 2002

Årsmelding 2003

Årsmelding 2004

Årsmelding 2005

Årsmelding 2006

Årsmelding 2007

Årsmelding 2008

Årsmelding 2009

Årsmelding 2010

Årsmelding 2011

Årsmelding 2012

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016