Årsmøte 2023

Til alle medlemmer av Aurskog-Høland Friidrettslag

Dette er en innkalling til årsmøtet som avholdes den 02.Mars kl 19:00 på klubbhuset til BSF.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1 uke i forkant.

Sakene kan sendes til even.oppegaard@hotmail.com

 

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder b) ……styremedlem(mer) og….. varamedlem(mer) c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan d) 2 revisorer f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Velkommen til årsmøte

Vennlig hilsen

Styret